Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

zakropkowani
Reposted bywhereI whereI

April 14 2015

zakropkowani
Sponsored post
feedback2020-admin
zakropkowani

March 22 2015

zakropkowani
5332 e745 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
zakropkowani
7772 4709 400
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid

January 12 2015

zakropkowani

October 25 2014

zakropkowani
zakropkowani

October 24 2014

zakropkowani
Reposted byblubrayourjinx

October 17 2014

zakropkowani
0685 5a41 400
zakropkowani
9325 b70a 400
Reposted bydlaczegonie dlaczegonie

October 09 2014

zakropkowani
Mówi się, że prawda nas wyzwoli, ale wolność uzyskałam dzięki dziewięciu miesiącom życia w kłamstwie. Tyle czasu zajęło mi uzyskanie wewnętrznego pozwolenia na niedotrzymanie obietnic, na rewolucje w moim idealnie zorganizowanym życiu. Przekonanie siebie, że mam prawo pójść za Nim, nawet jeśli to rozczaruje wielu ludzi. I pobiegłam w to.
Tamtego dnia w maju nie po raz pierwszy pomyślałam o tym, że może pisane jest mi inne życie, ale zdecydowanie po raz pierwszy bardzo tego dla siebie zapragnęłam.

http://zakropkowani.blogspot.com
— zakropkowani.blogspot.com
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viajustfeel justfeel
zakropkowani

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaillusio illusio
zakropkowani
6100 13e2 400
Reposted fromscorpix scorpix viaillusio illusio
zakropkowani
4789 7553 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaillusio illusio

October 08 2014

zakropkowani
zakropkowani
Mówi się, że prawda nas wyzwoli, ale wolność uzyskałam dzięki dziewięciu miesiącom życia w kłamstwie. Tyle czasu zajęło mi uzyskanie wewnętrznego pozwolenia na niedotrzymanie obietnic, na rewolucje w moim idealnie zorganizowanym życiu. Przekonanie siebie, że mam prawo pójść za Nim, nawet jeśli to rozczaruje wielu ludzi. I pobiegłam w to.
Tamtego dnia w maju nie po raz pierwszy pomyślałam o tym, że może pisane jest mi inne życie, ale zdecydowanie po raz pierwszy bardzo tego dla siebie zapragnęłam.

http://zakropkowani.blogspot.com
— zakropkowani.blogspot.com
Reposted byikropkajustfeelillusiozakropkowaniejzeqazwsxedcrfvtgb
zakropkowani
Wciąż nie mogę sobie wybaczyć, że pozwoliłam nam stracić tamte jesienne miesiące. Gdybym wiedziała... Szybciej ukoiłabym mój poetycki żal, dumny gniew i idealistyczne rozczarowanie.
Udało nam się znaleźć drogę do siebie zimą. Po to, żebyśmy się pożegnali.
Nie umiałam umniejszyć Twojego bólu po Jej odejściu. Nie obroniłam Cię przed zgorzknieniem. Nie zapobiegłam desperacji. 
Nie powinnam była tamtej nocy na rozklekotanej, komunistycznej wersalce  mówić, że nie chcę Cię więcej widzieć...

http://zakropkowani.blogspot.com
— zakropkowani.blogspot.com

October 02 2014

zakropkowani
3625 091f 400
Reposted fromproof proof viasectum-sempra sectum-sempra

October 01 2014

zakropkowani
3538 84ee 400
Reposted fromproof proof viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...